Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN14973
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ5450
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Menu podmiotowe
   Dane podstawowe 5450
   Godziny przyjęć 696
   Statut prawny 433
   Struktura własnościowa, majątek 331
   Budżet 344
   Organizacja 387
   Dyrekcja 461
   Rada Pedagogiczna 636
   Kadra administracji i obsługi 499
Menu przedmiotowe
   Uchwały 261
   Zarządzenia 252
   Plan Pracy Poradni 849
   Sprawozdania finansowe 204
   Sposób załatwiania spraw 289
   Przyjmowanie klientów 240
   Rejestry, ewidencje, archiwa 243
   Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego przez inny podmiot 323
   Informacje nieudostępnione 284
Akty Prawne
   Budżet 14
   Uchwały 15
   Zarządzenia 16
Zamówienia Publiczne
   Ogłoszenia przetargów 728
Oferty pracy
   Aktualny nabór na wolne stanowiska urzędnicze 462
Druki do pobrania
   Aktualne druki 445
Menu informacyjne
   Ochrona danych osobowych 394
   Ogłoszenia 274
   Redakcja BIP 427
   Deklaracja dostępności 16