Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN9961
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ3856
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Menu podmiotowe
   Dane podstawowe 3856
   Godziny przyjęć 427
   Statut prawny 317
   Struktura własnościowa, majątek 224
   Budżet 210
   Organizacja 275
   Dyrekcja 275
   Rada Pedagogiczna 418
   Kadra administracji i obsługi 322
Menu przedmiotowe
   Uchwały 156
   Zarządzenia 150
   Plan Pracy Poradni 580
   Sprawozdania finansowe 41
   Sposób załatwiania spraw 187
   Przyjmowanie klientów 144
   Rejestry, ewidencje, archiwa 136
   Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego przez inny podmiot 192
   Informacje nieudostępnione 177
Akty Prawne
   Budżet 14
   Uchwały 11
   Zarządzenia 14
Zamówienia Publiczne
   Ogłoszenia przetargów 625
Oferty pracy
   Aktualny nabór na wolne stanowiska urzędnicze 336
Druki do pobrania
   Aktualne druki 280
Menu informacyjne
   Ochrona danych osobowych 249
   Ogłoszenia 87
   Redakcja BIP 258