Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN37773
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ13192
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Dostępność
   Koordynator do Spraw Dostępności 280
   Raporty o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami 412
   Deklaracja dostępności 708
Menu podmiotowe
   Dane podstawowe 13192
   Godziny przyjęć 1445
   Godziny dostępności specjalistów 172
   Statut prawny 870
   Struktura własnościowa, majątek 611
   Budżet 650
   Organizacja 815
   Dyrekcja 1265
   Rada Pedagogiczna 1422
   Kadra administracji i obsługi 1082
Menu przedmiotowe
   Uchwały 520
   Zarządzenia 588
   Plan Pracy Poradni 1266
   Sprawozdania finansowe 626
   Kontrola zarządcza 171
   Sposób załatwiania spraw 614
   Przyjmowanie klientów 487
   Rejestry, ewidencje, archiwa 528
   Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego przez inny podmiot 615
   Informacje nieudostępnione 534
Akty Prawne
   Budżet 14
   Uchwały 18
   Zarządzenia 18
Zamówienia Publiczne
   Ogłoszenia przetargów 4241
Oferty pracy
   Aktualny nabór na wolne stanowiska urzędnicze 890
   Informacja o wynikach naboru 290
Druki do pobrania
   Aktualne druki 1277
Menu informacyjne
   Ochrona danych osobowych 731
   Ogłoszenia 590
   Redakcja BIP 831