Ostatnie zmiany w publikacjach BIP:

1. Sprawozdania finansowe

Rok 2018

Utworzony: 2019-05-10 | Zmodyfikowany: 2019-05-10 12:19

2. Godziny przyjęć

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Opocznie z filią w Drzewicy

DRZEWICA: ul. Staszica 1 26-300 Drzewica tel/fax:44 741-65-54 adres e-mail:sekretariat.filia@pppopoczno.pl Godziny przyjęć sekretariatu: poniedziałek – piątek – 8:00-14:00 Godziny przyjęć pacjentów: poniedziałek – 8:00 – 16:00 wtorek – 8:00 – 16:00 środa – 8:00 – 16:00 czwartek – 8:00 – 16:00 piątek – 8:00 – 16:00 Zgłoszenia i informacje można uzyskać bezpośrednio w sekretariacie placówki w godzinach od 8:00 do 14:00 od p...

Utworzony: 2016-08-19 | Zmodyfikowany: 2019-03-05 22:56

3. Godziny przyjęć

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Opocznie

OPOCZNO: ul. Armii Krajowej 2 26-300 Opoczno tel/fax:44 741-64-62 adres e-mail:sekretariat@pppopoczno.pl Godziny przyjęć sekretariatu: poniedziałek – piątek – 8:00-16:00 Godziny przyjęć pacjentów: poniedziałek – 8:00 – 19:00 wtorek – 8:00 – 17:00 środa – 8.00 – 18:00 czwartek – 8:00 – 18:00 piątek – 8:00 – 17:00 Zgłoszenia i informacje można uzyskać bezpośrednio w sekretariacie placówki w godzinach od 8:00 do 15:30 od pon...

Utworzony: 2016-08-19 | Zmodyfikowany: 2019-03-05 22:53

4. Dyrekcja

Dyrektor Poradni: Anna Kucharska

Dyrektor Poradni: Anna Kucharska tel. 44 741-64-62; e-mail: sekretariat@pppopoczno.pl Kompetencje dyrektora: kierowanie bieżącą działalnością poradni oraz reprezentowanie jej na zewnątrz, sprawowanie nadzoru pedagogicznego w stosunku do specjalistów, realizowanie uchwał rady pedagogicznej poradni, podjętych w ramach ich kompetencji stanowiących, kierowanie pracami rady pedagogicznej jako jej przewodniczący, dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym poradni – na podstawie odr...

Utworzony: 2016-11-20 | Zmodyfikowany: 2019-01-31 08:25

5. Dyrekcja

Kierownik filii: Inga Świderczak

Kierownik filii: Inga Świderczak tel. 44 741-65-54 e-mail: sekretariat.filia@pppopoczno.pl Kompetencje Kierownika filii: Uczestniczenie w tworzeniu planu pracy oraz programu rozwoju Poradni. Nadzorowanie przebiegu realizacji zadań statutowych oraz planu pracy w przydzielonym terenie działania filii. 0pracowywanie półrocznych i rocznych sprawozdań z pracy merytorycznej filii oraz prowadzonego nadzoru pedagogicznego 0dpowiedzialność za dyscyplinę pracy pracowników filii. Prowadzenie nadzoru ped...

Utworzony: 2016-11-20 | Zmodyfikowany: 2019-01-31 08:25

6. Aktualne druki

Aktualne druki

Utworzony: 2017-03-15 | Zmodyfikowany: 2018-08-23 11:37

7. Dane podstawowe

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Opocznie

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Opocznie z filią w Drzewicy OPOCZNO: ul. Armii Krajowej 2 26-300 Opoczno tel/fax: 44741-64-62 e-mail: sekretariat@pppopoczno.pl NIP: 768-13-29-904 REGON: 001045861 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Opocznie z filią w Drzewicy DRZEWICA: ul. Staszica 1 26-300 Drzewica tel/fax: 44 741-65-54 e-mail: sekretariat.filia@pppopoczno.pl NIP: REGON:

Utworzony: 2016-08-19 | Zmodyfikowany: 2018-08-10 13:48

8. Ochrona danych osobowych

Klauzula Informacyjna według Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

Zgodnie z art. 12,13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanego dalej Rozporządzeniemz dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z siedzibą w Opocznie przy ulicy Armii Krajowej 2, 26-300 Opoczno z filią w Drzewicy ul. Stasz...

Utworzony: 2017-11-08 | Zmodyfikowany: 2018-08-03 10:51

9. Redakcja BIP

Redakcja Biuletynu

Biuletyn Informacji Publicznej obsługują: Daria Snochowska e-mail:sekretariat@pppopoczno.pl tel. 44741-64-62

Utworzony: 2016-08-19 | Zmodyfikowany: 2018-08-03 10:43

10. Ogłoszenia

Konkurs "Wychowawca Powiatu Opoczyńskiego roku 2018"

Utworzony: 2018-05-31 | Zmodyfikowany: 2018-06-25 22:47

11. Kadra administracji i obsługi

Pracownicy administracji i obsługi - (Poradnia w Opocznie)

mgr Ewelina Garczyk – główna księgowa mgr Marianna Gruszczyńska – starszy specjalista do spraw kadr i płac mgr Bożena Kozłowska – starszy specjalista d/s administracyjnych Sylwia Pacan – starszy referent Bożena Wiatrowska – pracownik obsługi

Utworzony: 2016-08-31 | Zmodyfikowany: 2018-03-24 10:06

12. Kadra administracji i obsługi

Pracownicy administracji i obsługi - (Filia w Drzewicy)

mgr Ewa Woźniak– starszy specjalista d/s administracyjnych Anna Michałowicz – pracownik obsługi

Utworzony: 2016-09-01 | Zmodyfikowany: 2018-03-24 10:05

13. Rada Pedagogiczna

Rada Pedagogiczna - (Poradnia w Opocznie)

mgr Anna Kucharska – dyrektor poradni, logopeda mgr Małgorzata Orłowska – wicedyrektor, pedagog mgr Inga Świderczak – kierownik filii, psycholog mgr Renata Jach – psycholog mgr Halina Kucharska – pedagog mgr Dorota Wiktorowicz – pedagog mgr Patrycja Olędzka – psycholog mgr Ewa Grad – psycholog mgr Karolina Marecka - psycholog mgr Dagmara Staniszewska – Telus – pedagog mgr Katarzyna Banasik – pedagog mgr Anna Borowiecka –...

Utworzony: 2016-09-01 | Zmodyfikowany: 2018-01-13 12:29

14. Plan Pracy Poradni

Plan Pracy Poradni - na rok szkolny 2016/2017

Utworzony: 2017-02-14 | Zmodyfikowany: 2017-02-14 13:04

15. Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego przez inny podmiot

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego przez inny podmiot

Na podstawie art. 1ustawy zdnia 25 lutego 2016r. oponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz.U. z2016r. poz. 352) podmiot zobowiązany, tj. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Opocznie z filią w Drzewicy -może określić, wprzypadku informacji udostępnianych warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego przez innepodmioty. Przez informację sektora publicznego należy rozumieć każdą treść lub jej część, niezależnie od sposobu utrwalenia, wszczególności wpost...

Utworzony: 2016-11-20 | Zmodyfikowany: 2016-12-04 13:08

16.

Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP

Podmioty realizujące zadania publiczne zobowiązane są posiadać elektroniczną skrzynkępodawczą. Elektroniczna skrzynka podawcza pozwala na doręczanie do instytucji pism podpisanych bezpiecznym podpisem elektronicznym lub Profilem Zaufanym, wsposób zapewniający otrzymanie urzędowego poświadczenia przedłożenia (UPP). UPP jest dowodem doręczenia pisma, awidniejąca na nim data stanowi datędoręczenia. W celu dostarczenia do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej wOpocznie dokumentu elektronicznego, ...

Utworzony: 2016-12-04 | Zmodyfikowany: 2016-12-04 12:42

17. Budżet

Budżet na rok 2016

Utworzony: 2016-11-26 | Zmodyfikowany: 2016-11-26 22:13

18. Budżet

Budżet na rok 2015

Utworzony: 2016-11-26 | Zmodyfikowany: 2016-11-26 22:12

19. Plan Pracy Poradni

Plan Pracy Poradni - na rok szkolny 2015/2016

Utworzony: 2016-11-20 | Zmodyfikowany: 2016-11-22 10:59

20. Sposób załatwiania spraw

Sposób załatwiania spraw

Utworzony: 2016-11-21 | Zmodyfikowany: 2016-11-21 22:42