Ostatnie zmiany w publikacjach BIP:

1. Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Opocznie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Opocznie. Daty publikacji i aktualizacji Data publikacji strony internetowej: 2015-01-01 Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-23...

Utworzony: 2020-09-24 | Zmodyfikowany: 2020-09-24 07:18

2. Sprawozdania finansowe

Rok 2019

Utworzony: 2020-05-05 | Zmodyfikowany: 2020-05-05 01:12

3. Dane podstawowe

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Opocznie

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Opocznie z filią w Drzewicy OPOCZNO: ul. Armii Krajowej 2 26-300 Opoczno tel/fax: 44741-64-62 e-mail: sekretariat@pppopoczno.pl NIP: 768-13-29-904 REGON: 001045861 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Opocznie z filią w Drzewicy DRZEWICA: ul. Staszica 1 26-300 Drzewica tel/fax: 44 741-65-54 e-mail: sekretariat.filia@pppopoczno.pl

Utworzony: 2016-08-19 | Zmodyfikowany: 2020-02-26 09:14

4. Plan Pracy Poradni

Plan Pracy Poradni - na rok szkolny 2019/2020

Utworzony: 2020-02-26 | Zmodyfikowany: 2020-02-26 09:13

5. Plan Pracy Poradni

Plan Pracy Poradni - na rok szkolny 2018/2019

Utworzony: 2020-02-26 | Zmodyfikowany: 2020-02-26 09:12

6. Plan Pracy Poradni

Plan Pracy Poradni - na rok szkolny 2017/2018

Utworzony: 2020-02-26 | Zmodyfikowany: 2020-02-26 09:11

7. Ogłoszenia

Dokonanie analizy- możliwości wdrożenia procedur związanych z pełnym zabezpieczeniem...

Utworzony: 2019-10-28 | Zmodyfikowany: 2019-10-28 22:45

8. Sprawozdania finansowe

Rok 2018

Utworzony: 2019-05-10 | Zmodyfikowany: 2019-05-10 12:19

9. Godziny przyjęć

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Opocznie z filią w Drzewicy

DRZEWICA: ul. Staszica 1 26-300 Drzewica tel/fax:44 741-65-54 adres e-mail:sekretariat.filia@pppopoczno.pl Godziny przyjęć sekretariatu: poniedziałek – piątek – 8:00-14:00 Godziny przyjęć pacjentów: poniedziałek – 8:00 – 16:00 wtorek – 8:00 – 16:00 środa – 8:00 – 16:00 czwartek – 8:00 – 16:00 piątek – 8:00 – 16:00 Zgłoszenia i informacje można uzyskać bezpośrednio w sekretariacie placówki w godzinach od 8:00 do 14:00 od p...

Utworzony: 2016-08-19 | Zmodyfikowany: 2019-03-05 22:56

10. Godziny przyjęć

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Opocznie

OPOCZNO: ul. Armii Krajowej 2 26-300 Opoczno tel/fax:44 741-64-62 adres e-mail:sekretariat@pppopoczno.pl Godziny przyjęć sekretariatu: poniedziałek – piątek – 8:00-16:00 Godziny przyjęć pacjentów: poniedziałek – 8:00 – 19:00 wtorek – 8:00 – 17:00 środa – 8.00 – 18:00 czwartek – 8:00 – 18:00 piątek – 8:00 – 17:00 Zgłoszenia i informacje można uzyskać bezpośrednio w sekretariacie placówki w godzinach od 8:00 do 15:30 od pon...

Utworzony: 2016-08-19 | Zmodyfikowany: 2019-03-05 22:53

11. Dyrekcja

Dyrektor Poradni: Anna Kucharska

Dyrektor Poradni: Anna Kucharska tel. 44 741-64-62; e-mail: sekretariat@pppopoczno.pl Kompetencje dyrektora: kierowanie bieżącą działalnością poradni oraz reprezentowanie jej na zewnątrz, sprawowanie nadzoru pedagogicznego w stosunku do specjalistów, realizowanie uchwał rady pedagogicznej poradni, podjętych w ramach ich kompetencji stanowiących, kierowanie pracami rady pedagogicznej jako jej przewodniczący, dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym poradni – na podstawie odr...

Utworzony: 2016-11-20 | Zmodyfikowany: 2019-01-31 08:25

12. Dyrekcja

Kierownik filii: Inga Świderczak

Kierownik filii: Inga Świderczak tel. 44 741-65-54 e-mail: sekretariat.filia@pppopoczno.pl Kompetencje Kierownika filii: Uczestniczenie w tworzeniu planu pracy oraz programu rozwoju Poradni. Nadzorowanie przebiegu realizacji zadań statutowych oraz planu pracy w przydzielonym terenie działania filii. 0pracowywanie półrocznych i rocznych sprawozdań z pracy merytorycznej filii oraz prowadzonego nadzoru pedagogicznego 0dpowiedzialność za dyscyplinę pracy pracowników filii. Prowadzenie nadzoru ped...

Utworzony: 2016-11-20 | Zmodyfikowany: 2019-01-31 08:25

13. Aktualne druki

Aktualne druki

Utworzony: 2017-03-15 | Zmodyfikowany: 2018-08-23 11:37

14. Ochrona danych osobowych

Klauzula Informacyjna według Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

Zgodnie z art. 12,13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanego dalej Rozporządzeniemz dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z siedzibą w Opocznie przy ulicy Armii Krajowej 2, 26-300 Opoczno z filią w Drzewicy ul. Stasz...

Utworzony: 2017-11-08 | Zmodyfikowany: 2018-08-03 10:51

15. Redakcja BIP

Redakcja Biuletynu

Biuletyn Informacji Publicznej obsługują: Daria Snochowska e-mail:sekretariat@pppopoczno.pl tel. 44741-64-62

Utworzony: 2016-08-19 | Zmodyfikowany: 2018-08-03 10:43

16. Ogłoszenia

Konkurs "Wychowawca Powiatu Opoczyńskiego roku 2018"

Utworzony: 2018-05-31 | Zmodyfikowany: 2018-06-25 22:47

17. Kadra administracji i obsługi

Pracownicy administracji i obsługi - (Poradnia w Opocznie)

mgr Ewelina Garczyk – główna księgowa mgr Marianna Gruszczyńska – starszy specjalista do spraw kadr i płac mgr Bożena Kozłowska – starszy specjalista d/s administracyjnych Sylwia Pacan – starszy referent Bożena Wiatrowska – pracownik obsługi

Utworzony: 2016-08-31 | Zmodyfikowany: 2018-03-24 10:06

18. Kadra administracji i obsługi

Pracownicy administracji i obsługi - (Filia w Drzewicy)

mgr Ewa Woźniak– starszy specjalista d/s administracyjnych Anna Michałowicz – pracownik obsługi

Utworzony: 2016-09-01 | Zmodyfikowany: 2018-03-24 10:05

19. Rada Pedagogiczna

Rada Pedagogiczna - (Poradnia w Opocznie)

mgr Anna Kucharska – dyrektor poradni, logopeda mgr Małgorzata Orłowska – wicedyrektor, pedagog mgr Inga Świderczak – kierownik filii, psycholog mgr Renata Jach – psycholog mgr Halina Kucharska – pedagog mgr Dorota Wiktorowicz – pedagog mgr Patrycja Olędzka – psycholog mgr Ewa Grad – psycholog mgr Karolina Marecka - psycholog mgr Dagmara Staniszewska – Telus – pedagog mgr Katarzyna Banasik – pedagog mgr Anna Borowiecka –...

Utworzony: 2016-09-01 | Zmodyfikowany: 2018-01-13 12:29

20. Plan Pracy Poradni

Plan Pracy Poradni - na rok szkolny 2016/2017

Utworzony: 2017-02-14 | Zmodyfikowany: 2017-02-14 13:04