artykuł nr 1

Dokonanie analizy- możliwości wdrożenia procedur związanych z pełnym zabezpieczeniem potrzeb Interesantów- dotyczy płatności bezgotówkowych

artykuł nr 2

Konkurs "Wychowawca Powiatu Opoczyńskiego roku 2018"