artykuł nr 1

Rok 2021

Zestawienie zmian w funduszu jednostki
artykuł nr 2

Rok 2020

artykuł nr 3

Rok 2019

artykuł nr 4

Rok 2018