artykuł nr 1

Zarządzenie nr 4/2021 w sprawie przyjęcia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Opocznie na lata 2021 - 2025.