artykuł nr 1

Informacje nieudostępnione

Informacja publiczna nie zamieszczona na podmiotowej stronie Biuletynu Informacji Publicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Opocznie z filią w Drzewicy, może być udostępniona na wniosek, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198).