artykuł nr 1

Pracownicy administracji i obsługi - (Poradnia w Opocznie)

  • mgr Ewelina Garczyk – główna księgowa
  • mgr Marianna Gruszczyńska – starszy specjalista do spraw kadr i płac
  • mgr Bożena Kozłowska – starszy specjalista d/s administracyjnych
  • Sylwia Pacan – starszy referent
  • Bożena Wiatrowska – pracownik obsługi
artykuł nr 2

Pracownicy administracji i obsługi - (Filia w Drzewicy)

  • mgr Ewa Woźniak – starszy specjalista d/s administracyjnych
  • Anna Michałowicz – pracownik obsługi